Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo
tel. 62 7408083
adres e-mail: bibliotekajaraczewo@wp.pl
www.biblioteka.jaraczewo.pl

Katalog księgozbioru: www.jaraczewo-bpg.sowwwa.pl